Andyv » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Waarom leven wij?

Waarom leven wij?

Waarom leven wij? Het moet zowat de vraag zijn die men zich in een mensenleven het meest stelt. Zijn we op deze wereld met een doel is zijn we simpelweg een van de vele aspecten van de natuur, een spe…

Dimensionaal datamodel

De implementatie van een Data Warehouse heeft tot gevolg dat er vanuit een technisch standpunt anders moet nagedacht worden. De architectuur van de database is zo onderhevig aan de concrete behoeften…

Waarom een informatieomgeving?

Elke onderneming heeft binnen zijn groeiproces op een zeker ogenblik nood aan een geïsoleerde "informatieomgeving". Dit artikel is een aanzet tot de creatie van een dergelijke omgeving, los van de tec…

Operational Querying

Hoe belangrijk is operationele data binnen een informatieomgeving? Wat is het verschil tussen lokale data en centrale data? Wat is het belang van decentralisatie en standaardisatie? Belangrijke vragen…

Ad hoc desktop analysis

Ad hoc desktop analysis is de eerste stap in de richting van de decentralisatie van operationele data. Begrippen als ODS en Data Warehousing worden belangrijk en langzaam maar zeker wordt een parallel…

Business processen en data marts

De ontwikkeling van een gecentraliseerde informatieomgeving wordt volledig gestuurd vanuit de business. De technische bouw is dus afhankelijk van de verschillende business processen die in een onderne…

Archivering in een informatieomgeving

Met de groei van een onderneming groei het aantal beschikbare data en op een gegeven ogenblik ontstaat de nood om te archiveren. In casus een informatieomgeving gaat het echter niet louter om het tech…

Online Analytical Processing (OLAP)

Een gestructureerde informatieomgeving kan moeilijk bestaan zonder gebruik te maken van de OLAP-principes. Maar wat is OLAP nu precies en welke types kunnen onderscheiden worden? Een overzicht.

Data Mining binnen een informatieomgeving

Een begrip dat heel vaak genoemd wordt wanneer men het over Business Intelligence heeft is Data Mining. Het gaat gepaard met andere aspecten als cleansing en verrijking van data en is door zijn comple…

Dashboard en Balanced Scorecard

Dashboards en Balance Scorecards worden gebouwd om kaderleden de mogelijkheid te bieden om in een oogwenk de situatie van het bedrijf in te schatten. Aan de hand van visuele wegwijzers in functie van…